پنجمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، دی ماه ۱۳۹۴

پنجمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

Fifth National Conference on Electronic Banking and Payment Systems

پوستر پنجمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

پنجمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۴ توسط پژوهشکده پولی و بانکی،پژوهشكده پولي و بانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت