نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

The 9th Fuel & Combustion Conference of Iran

پوستر نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شیراز،انجمن احتراق ایران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران