دومین کنفرانس احتراق ایران، بهمن ماه ۱۳۸۶

دومین کنفرانس احتراق ایران

2nd Combustion Conference of Iran

دومین کنفرانس احتراق ایران در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،انجمن احتراق ایرانانجمن احتراق ايراندانشگاه آزاد اسلامي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس احتراق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس احتراق ایران