سومین کنفرانس احتراق ایران

سومین کنفرانس احتراق ایران

3rd Combustion Conference of Iran

سومین کنفرانس احتراق ایران در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۸ تا ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط انجمن احتراق ایران و دانشکده مهندسی هوافضا - دانشگاه امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس: الف) معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه سوخت و احتراق
ب) فراهم نمودن زمینه تبادل تجربیات علمی و فنی متخصصین دانشگاهی و صنعتی
ج) تقویت ارتباط بین‌المللی مراکز علمی پژوهشی و صنعتی در زمینه سوخت و احتراق

محورهای کنفرانس:
1 - تئوری سوخت و احتراق
سوخت‌های جامد، مایع و گاز، شعله‌های آرام و آشفته، شعله‌های پیش آمیخته و نفوذی، امواج تراک، سینتیک شیمیایی، روشهای عددی و تجربی در احتراق، ترمودینامیک و انتقال حرارت.
2 - سوخت و احتراق صنعتی
بهینه سازی مصرف سوخت، مشعل‌ها و کوره‌های صنعتی، بهینه سازی احتراق، فناوریهای پیشرفته.
3 - موتورهای درونسوز
شبیه سازی جریان درون موتور، فناوریهای نو در طراحی موتور، CNG، بیوسوخت
4 - سیستم های پیشرانش
موتور راکت، موتورهای هواتنفسی، توربین گاز
5 - مدیریت و اقتصاد سوخت و احتراق
مدیریت مصرف سوخت در ساختمان و صنعت اقتصاد سوخت در نیروگاهها و پالایشگاهها، اقتصاد منابع هیدروکربنی، مدل های اقتصادی بهینه سازی مصرف سوخت، اقتصاد سوخت در حمل و نقل و مدیریت عرضه و تقاضای سوخت.
6 - احتراق و محیط زیست
موتورهای سازگار با محیط زیست، سوخت های سازگار با محیط زیست، آلودگی های هوا، آب و خاک، استانداردهای زیست محیطیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس احتراق ایران