هشتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، بهمن ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

The 8th international conference on civil engineering, architecture and sustainable green city

پوستر هشتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

هشتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار