هفتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، بهمن ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

The 7th international conference on civil engineering, architecture and sustainable green city

پوستر هفتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

هفتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار