اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

First International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City

پوستر اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار