دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

Second International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City

پوستر دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار