ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

Sixth International Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Green City

پوستر ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار