پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

5th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Green City

پوستر پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار