چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

4th International Conference on Sustainable Green, Architecture and City

پوستر چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار