سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۷

سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

Third International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City

پوستر سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار