هشتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

The 8th Scientific Conference on New Approaches in Iranian Human Sciences

پوستر هشتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

هشتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران