پنجمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران، آذر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

Fifth Scientific Conference on New Approaches in the Humanities of Iran

پوستر پنجمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

پنجمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران