چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

Fourth Scientific Conference on New Approaches in Iranian Humanities

پوستر چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران