دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

The second scientific conference on modern approaches to human sciences in Iran

پوستر دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران