هفتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

7th Scientific Conference on New Approaches in Humanities

پوستر هفتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

هفتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران