ششمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

Sixth Scientific Conference on New Approaches in Iranian Humanities

پوستر ششمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

ششمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران