سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

Third Scientific Conference on Modern Approaches to the Humanities in Iran

پوستر سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران