نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

9th International Conference on Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست