کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته، آبان ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته

International Congress on Agricultural Engineering and Related Industries

پوستر کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته

کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته