چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

Fourth International Conference on Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.