چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

Fourth International Conference on Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.