ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، آبان ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

Sixth International Conference on Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست