هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بهمن ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

Haftamin Kangarh between the Milli Engineers of Kashawarzi, natural sources and the surrounding of Zest

پوستر هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست