شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، مهر ماه ۱۴۰۲

شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

The 16th National Conference on Irrigation and Evaporation Reduction

پوستر شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان، در شهر کرمان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.