یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه ۱۳۹۰

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration

پوستر یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر