دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه ۱۳۸۸

دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

Tenth Irrigation and Evaporation Reduction Seminar

دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر