نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، آبان ماه ۹

نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

9th Conference and Second Conference on Urban Planning and Management

پوستر نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ توسط برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ توسط برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.

مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری