نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، آبان ماه ۱۳۹۹

نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

9th Conference and Second Conference on Urban Planning and Management

پوستر نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،شورای اسلامی شهر مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری