پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

5th Urban Planing and Management Conference

پوستر پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری