ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، آبان ماه 93

ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی

6th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City

پوستر ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی

ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۳ توسط شورای اسلامی شهر مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد - شهرداری مشهد و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

- شهر ایرانی - اسلامی _محور ویژه)
- برنامه ریزی و مدیریت شهری
- گردشگری مذهبی و زیارت
- حمل و نقل شهری
- شهر و محیط طبیعی
- مدیریت بحران و امنیت شهری
- جامعه و فرهنگ شهری
- اقتصاد شهری
- معماری و شهرسازی
- بافت های فرسوده و حاشیه نشینی
- شهر هوشمند
- مسائل ویژه کلان شهر مشهدمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی