هفتمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

The 7th National Conference of Sports Sciences, Physical Education and Social Health

پوستر هفتمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

هفتمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ایدانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی