کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

National Conference on Sport Science, Physical Education and Social Health

پوستر کنفرانس ملی  علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی