ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی، تیر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

Sixth National Conference on Sports Science, Physical Education and Social Health

پوستر ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ایدانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی