پنجمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی، آبان ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

Fifth National Conference on Sports Science, Physical Education and Social Health

پوستر پنجمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

پنجمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی