سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

Third National Conference on Sports Science, Physical Education and Social Health

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی