دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی، خرداد ماه ۹

دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

Second National Conference on Sport Science, Physical Education and Social Health

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی مراجعه فرمایید.