دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

Second National Conference on Sport Science, Physical Education and Social Health

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی مراجعه فرمایید.