چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

Fourth National Conference on Sports Science, Physical Education and Social Health

پوستر چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی