هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، آبان ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

8th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله