دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ماه ۱۳۷۴

دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2nd international Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۴ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله