اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، خرداد ماه ۱۳۷۰

اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

1st International Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۰ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله