ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله