پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله