هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،انجمن مهندسی زلزله ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله