چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

4th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله