شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

16th Scientific Student Conference on Materials Engineering and Metallurgy of Iran

پوستر شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران