سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، مهر ماه ۱۳۹۵

سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

پوستر سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي امير كبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران