هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، آذر ماه ۱۳۸۶

هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

7th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran

هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران