ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، دی ماه ۱۳۸۵

ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

6th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran

ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۵ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران