پانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

پانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

15th Scientific Student Conference on Materials Engineering and Metallurgy of Iran

پوستر پانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

پانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،دانشگاه آزاداسلامي واحد كرج در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران