چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، مهر ماه ۱۳۹۶

چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

14th Student Scientific Conference on Iranian Materials and Metallurgical Engineering

پوستر چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهرکرد،دانشگاه شهركرد در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران